Prawo

Zespół prawniczy Klastra Agro Region  pragnie zaproponować Państwu szeroko pojęte doradztwo prawne związane z działalnością rolniczą. Działalność rolnicza jest obszarem wymagającym indywidulanego podejścia i wsparcia osób wyspecjalizowanych w tej dziedzinie.

 

W skład doradców wchodzą specjaliści z dziedziny prawa, finansów, ekonomii, ubezpieczeń i medycyny .

 

                Oferta doradztwa prawnego dotyczy między innymi:

 • likwidacja szkód ubezpieczeniowych, dochodzenie odszkodowania (m.in. szkody powstałe przy wykonywaniu czynności rolniczych, z udziałem sprzętu rolniczego, szkody powstałe przy funkcjonowaniu gospodarstwa, szkody w rolnictwie w tym szkody łowieckie, wypadki przy pracy, wypadki komunikacyjne),
 • audyt umów / polis ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa,
 • wybór optymalnego rozwiązania ubezpieczeniowego.
 • pomoc w uzyskaniu optymalnej oferty kredytowej,
 • wsparcie przy finalizacji umowy kredytowej z bankiem,
 • sporządzenie wniosku kredytowego,
 • doradztwo przy wyborze najkorzystniejszych warunków kontraktowych leasingu,
 • usługi doradcze oraz pomoc techniczna w procesie uzyskiwania dotacji dla firm,
 • planowanie spadkowe wraz z tworzeniem planu sukcesji, tj. wykonanie analizy obecnego stanu prawnego pod kątem bezpieczeństwa istnienia i funkcjonowania przedsiębiorstwa w razie śmierci właściciela, opracowanie prawne rozwiązań,
 • zabezpieczenie majątku na rzecz wskazanych spadkobierców,
 • doradztwo w zakresie testamentów,
 • prowadzenie postępowań spadkowych.
 • wsparcie przy zawieraniu umów handlowych: negocjowanie, sporządzanie i opiniowanie umów,
 • opracowywanie pism,
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym,
 • doradztwo w zakresie ochrony środowiska.
 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów sprzedaży oraz innych dokumentów związanych z zakupem i zarządem nieruchomościami,
 • realizacja działań pre-developerskich ( uzyskanie wszelkiej dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do realizacji inwestycji, m.in. warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, media, komunikacja),
 • zakup nieruchomości pod indywidualne zlecenie (uczestnictwo w projekcie),
 • obsługa prawna inwestycji.