O nas

Stowarzyszenie SITR jest  organizacja przedstawicielską inżynierów i techników różnych specjalności w Polsce. Reprezentuje dzisiaj interesy specjalistów z obszaru przemysłu rolnego zarówno produkcyjnego jak i technologicznego, a szczególnie pięciotysięcznej rzeszy członków działających aktywnie w wielu w oddziałach regionalnych. SITR jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, największej organizacji skupiającej polskie i polonijne środowisko inżynierskie. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa powstało 28 czerwca 1947r., dwa lata po Naczelnej Organizacji technicznej    (12 grudnia 1945r.).

SITR wkracza ze swoją działalnością szerzej na obszary wiejskie, obejmując swoją aktywnością problematykę rozwojową m.in. w zakresie promocji produktów regionalnych, upraw roślin energetycznych i wykorzystania energii odnawialnej, pochodzącej z działalności rolniczej. Podejmowane przez członków Stowarzyszenia projekty wykraczają poza granice kraju i realizowane były jak dotąd m.in. w Mołdawii, Ukrainie, Chorwacji. SITR jest członkiem Konsorcjów Europejskich, realizujących projekty z dziedziny energii odnawialnej.

Od wielu lat rzeczoznawstwo rolnicze jest korporacyjnym znakiem firmowym SITR. W 2011 r. zmodyfikowany i unowocześniony system rzeczoznawstwa rolniczego jest zarządzany przez Centrum Rzeczoznawstwa Rolniczego (CEROL) pod nadzorem Rady Krajowej SITR. Z inicjatywy Zarządu Głównego zawód rzeczoznawcy rolniczego został w 2010 r. wpisany na listę zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej.