Dotacje

Nowy okres budżetowy i środki z funduszy europejskich na lata 2014 – 2020 nie stanowią dla nas tajemnicy. Okres ten to jedna z ostatnich szans na pozyskanie znaczących środków na sfinansowanie ze środków unijnych wielu przedsięwzięć inwestycyjnych i szkoleniowo doradczych. Nasza oferta w tym zakresie jest kompleksowa.

W ramach oferty nasze zespoły projektowe zapewnią Państwu kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

W ramach prowadzonych działań oferujemy m.in.

  • Wstępną lub kompleksową analizę Państwa pomysłu pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania, szans na otrzymanie dotacji i źródeł jej sfinansowania.
  • Dobór najkorzystniejszego źródła finansowania dopasowanego do Państwa potrzeb.
  • Kompleksowe przygotowanie wniosków o dotacje – całej dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami  w tym przede wszystkim odpowiedniego biznes planu czy studium wykonalności).
  • Wszelkie kontakty z Instytucjami rozpatrującymi Państwa projekty, obsługę korespondencji, merytoryczne uzasadnienia itp. aż do momentu podpisania umowy.
  • Rozliczenie projektu w tym przygotowanie wniosków o wypłatę dotacji wraz z odpowiednią dokumentacją i dbałość o dopełnienie wszelkich wymaganych obowiązków w zakresie odpowiedniego oznakowania i opisania dokumentacji.
  • Całościowy nadzór nad prawidłową realizacją projektu, doradztwo w zakresie wydatków, unijnych procedur czy zamówień.
  • Wsparcie podczas ewentualnych kontroli projektów i przygotowania sprawozdań z realizacji inwestycji.

Jeżeli potrzebujesz spotkania lub skonsultowania problemu z naszymi zespołami doradców , prosimy o telefon pod nr +48 506 163 042